Лабораторна робота 3

 

Тема:   Вивчення конструкції циліндричного зубчастого редуктора

Мета: Ознайомитись з конструкцією редуктора та призначенням його деталей, навчитись визначати параметри зубчастих пар редуктора шляхом замірів та розрахунків.

Матеріально-технічне оснащення: одноступінчастий редуктор з косозубими колесами; гайкові ключі; штангенциркуль; масштабна лінійка; кутомір універсальний; штангензубомір; фарба (для отримання відбитків при контакті зубів).

Література: Ердеді О.О. та ін. Технічна механіка. - К.: Вища школа, 1983. - с. 257-276.

 

Зміст та послідовність виконання роботи

 

1. Провести зовнішній огляд редуктора.

2. Розібрати редуктор в наступному порядку:

розгвинтити з'єднувальні гвинти;

• зняти кришку редуктора, кришки підшипникових вузлів;

• ознайомитись із внутрішньою будовою редуктора і призначенням його деталей та

 накреслити кінематичну схему;

• зняти вали з шестернями і підшипниками;

• визначити шляхом замірів і розрахунків основні параметри та занести дані в таблицю 1.

3. Зібрати редуктор, перевірити плавність зачеплення шестерень, встановити кришку і закріпити їх болтами.

4. Зробити висновок.

Звіт про виконання роботи

 

1. Провести зовнішній огляд редуктора. Вивчити конструкцію корпуса редуктора та визначились із послідовністю розбирання редуктора.

Проставити номери позицій на рисунок 1.

 

 

Рис.1

Циліндричний одноступінчастий

косозубий редуктор:

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 –

12 –

13 –

14 –

15 –

16 –

17 –

18 –

19 –

 

2. Розібрати редуктор (описати порядок розбирання):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Кінематична схема редуктора

 

 

 

 

 

 

 

Визначення геометричних параметрів одноступінчастого циліндричного косозубого редуктора

 

                                                                                                                                              Таблиця 1

 

 

Найменування параметрів

(одиниці вимірювання)

 

Позначення

Спосіб визначення

Результати розрахунків

1.   Число зубів шестерні

Z1

Порахувати

 

2.   Число зубів зубчастого колеса

Z2

Порахувати

 

3.   Передаточне число

U

U= Z2/ Z1

 

4.   Міжосьова віддаль, мм

аw

Виміряти

 

5.   Кут нахилу лінії зуба, град.

β

Виміряти

 

6.   Модуль нормальний, мм

mn

 

7.   Модуль коловий, мм

mt

mt= mn/cosβ

 

8.   Ділильний діаметр, мм

d

 

9.   Діаметр вершин зубів, мм

da

 

10. Діаметр западин зубів, мм

df

 

11. Ширина вінця шестерні, мм

b1

Виміряти

 

12. Ширина вінця колеса, мм

b2

Виміряти

 

 

Виконати розрахунки

Висновок: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторні роботи

1

2

3

4

Інструкційні картки

1

2

3

4