Приклад розв'язку задачі до практичної роботи №1

 

Система двох стержнів навантажена силою F=170 кН (рис.1.1,а). Визначити реакції стержнів. Масою стержнів знехтувати.

 

 

 

Розв'язок

 

1. Розглядаємо рівновагу шарніра С, на якій діє система збіжних сил: активна сила F та реакції зв'язків N1 та N2 (рис. 1.1, б).

 

Рис.1.1

 

2. Вибираємо систему координат хСу, провівши вісь х через невідому реакцію N2.  Складаємо рівняння:

 

     

3. Визначаємо зусилля в стержнях 

 

 

4. Виконуємо перевірку, вибравши нове розміщення координатних осей хСу1 (рис. 1.1.б).

 

 

Отже, зусилля в стержнях визначено правильно.

 

Відповідь: N1=124,45 кН,  N2=87,98 кH.  

 

 

 

Завдання до ПР

1

2

3

4

5

6

Практичні роботи

1

2

3

4

5

6