Приклад розв'язку задачі до практичної роботи №2

 

     Для заданої двохопорної балки (рис. 2.1) визначити опорні реакції. Балка навантажена зосередженою силою F=20 кН, нахиленою до осі балки під кутом α = 30°, рівномірно розподіленим навантаженням q=1кН/м, парою сил з моментом М=10 кНм.

 

Розв'язок

 

1. Зображуємо балку AD з діючими на неї навантаженнями.

2. Зображуємо осі координат х і у.

 

 

Рис. 2.1

 

 

3. Розглядаємо балку AD як вільне тіло, звільнивши її від зв'язків (шарнірні опори А і D) і замінивши їх дію реакціями. Реакцію шарнірно нерухомої опори А зображаємо складовими RAx та RAy. Реакція RD шарнірно рухомої опори D напрямлена по нормалі до опорної поверхні. Силу F розкладаємо на складові за напрямками осей х і у: 

Fх = Fcosα = 20·cos30°=17,32 кН  та  Fу = Fsinα = 20·sin30° =10 кН.

Рівномірно роз­поділене навантаження q  замінюємо зосередженою силою Q = q·CD = 2 = 2 кН. Яку прикладаємо посередині відрізка CD – в точці К. Розрахункова схема зображена на рис. 2.1.

 

4. Для отриманої системи довільно розміщених сил складаємо рівняння рівноваги, вибравши за центри моментів точки А і D (точки перетину двох невідомих сил):

 

                 

 

5. Визначаємо невідомі реакції опор:

 

    

 

      

 

    

 

6. Перевіряємо правильність отриманих результатів:   

   

 

Умова рівноваги виконується, отже, реакції опор визначено вірно.

 

Відповідь:  RAy=5,5 кН,      RAх=17,32 кН,         RD=6,5 кН.

 

 

Завдання до ПР

1

2

3

4

5

6

Практичні роботи

1

2

3

4

5

6