Даний сайт покликаний допомогти студентам у вивченні навчальних дисциплін "Технічна і Інженерна механіка".

Механіка – це наука про рухомих тілах і про взаємодії між ними під час руху. При цьому увага приділяється тим взаємодіям, в результаті яких змінилося рух або відбулася деформація тіл.

Механіка буває квантова, прикладна (технічна) і теоретична.

  • Що таке квантова механіка? Це наука, який описує фізичні явища і процеси, дії яких порівнянно з величиною постійною Планка.
  • Що таке технічна механіка? Це наука, яка розкриває принцип роботи і будову механізмів.
  • Що таке теоретична механіка? Це наука і рух тіл і загальних законів руху.
  • Механіка вивчає рух всіляких машин і механізмів, літальних апаратів і небесних тіл, океанічні і атмосферні течії, поведінку плазми, деформацію тіл, рух газів і рідин в природних умовах і технічних системах, поляризують або намагнічується середовища в електричних і магнітних полях, стійкість і міцність технічних і будівельних споруд, рух по дихальному тракті повітря і крові по судинах.

    Закон Ньютона лежить біля основ, за допомогою нього описують рух тіл з малими в порівнянні зі швидкістю світла швидкостями.