Лекція №1 Вступ

Лекція №2 Основні поняття і аксіоми статики

Лекція №3 Плоска система збіжних сил

Лекція №4 Центр ваги

Лекція 5 Кінематика